Åpningstider

Mandag – fredag kl. 10:00 – kl. 17:00

Torsdag kl. 10:00 – kl. 18:00

Lørdag kl. 10:00 – kl. 15:00

Telefon

Tlf: 33 38 59 61

Mobil: 928 58 826